Isıtma Sistemleri

Açık Alevli Radyant Isıtıcılar, endüstriyel ısıtma sistemleri

Açık Alevli Radyant Isıtıcılar

Seramik Plakalı Radyant ısıtıcılar güneş ile aynı prensipte ısıtma yaparlar. Cihazın arka kısmındaki odada elde edilen ideal hava/gaz karışımı seramik yüzeyde, küçük delikçiklerin önünde yakılır. Yanma sonucu ısınan (yaklaşık 900 °C) seramik plakanın yüzeyinden, ışınım yayılmaya başlar ve reflektörler vasıtasıyla da belli bir yelpazede aşağıya doğru hareket eder. Havadan etkilenmeden yönlenen ışınlar cisimlere (insan, makine, zemin vs.) çarptığı anda ısı enerjisine dönüşür ve böylelikle hava ısıtılmadan öncelikle cisimler ısıtılmış olur.

Kullanım Alanları

 • Fabrikalar
 • Hangarlar
 • Cafe ve Restaurantlar
 • Seralar
 • Atölyeler
 • Fuar Alanları
 • Showroomlar
 • Spor Salonları
 • Depolar
 • Servis İstasyonları
 • Hayvan Çiftlikleri
 • Tenis Kortları
 • Açık Alanlar.
Borulu Tip Radyant Isıtıcılar, endüstriyel ısıtma sistemleri

Borulu Tip Radyant Isıtıcılar

Borulu Tip Radyant ısıtıcılar 4 ana elemandan oluşur, Yakıcı, Radyant Boru, Reflektör ve Vakum Fanı. Baştaki yakıcının yaktığı gazın, sistemin sonunda bulunan vakum fanı tarafından emilerek borunun içerisinde dolaşması ve soğuduğu noktadan dışarı atılması sağlanır. Böylelikle radyant borunun içerisinde dolaşan gaz, ısısını boruya bırakır. Radyant borunun dış yüzey sıcaklığı ortalama 300 °C'ye ulaşır. Borudan yayılmaya başlayan ışınım, üzerindeki reflektör vasıtasıyla aşağıya yönlendirilir. Hava hareketlerinden etkilenmeden yönlenen ışınlar, cisimlere (makine, insan, zemin, vs.) çarptığı anda ısı enerjisine dönüşür ve ısıtma başlamış olur.

Kullanım Alanları

 • Fabrikalar
 • Hangarlar
 • Cafe ve Restaurantlar
 • Seralar
 • Atölyeler
 • Fuar Alanları
 • Showroomlar
Gaz Yakıtlı Sıcak Hava Üreteçleri , endüstriyel ısıtma sistemleri

Gaz Yakıtlı Sıcak Hava Üreteçleri

Doğalgaz veya LPG'yi otomatik olarak ateşleyip atmosferik yakan Robur sıcak hava üreteçlerinde yanmış sıcak gazlar, Robur patentli eşanjörün iç kısmından geçirilerek dışarı atılır. İçinden geçen gazların ısıttığı eşanjörlerin üzerine kanaldan elde edilen ortam havası ve dış hava karışımı üflenir ve bu hava eşanjörlerden aldığı enerjiyle ısınarak ortama basılmış olur. Duvara asılan ROBUR serisi sıcak hava üreteçleri direk havadan havaya ısıtma teknolojisi kullandıkları için herhangi bir sıvı ile temasları yoktur..

Kullanım Alanları

 • Depolar
 • Hangarlar
 • Cafe ve Restaurantlar
 • Seralar
 • Atölyeler
 • Fuar Alanları
 • Showroomlar